Aktualności

„Iudaica Russica” 2019, nr 2 (3)

Ukazał się trzeci numer czasopisma „Iudaica Russica”.
Wersja PDF

Wydawnictwo UŚ
Baza CEEOL

IV Seminarium Naukowe — relacja

27 września 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyło się IV Seminarium Naukowe z cyklu „Żydzi Europy Wschodniej — literatura, kultura, historia”. Dziękujemy uczestnikom i zapraszamy za rok. Jednocześnie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru czasopisma „Iudaica Russica”.


„Iudaica Russica” 2019, nr 1 (2)

Ukazał się drugi numer czasopisma „Iudaica Russica”.
Wersja PDF

Wydawnictwo UŚ
Baza CEEOL

IV Seminarium Naukowe — zaproszenie

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Seminarium Naukowym
pod tytułem Żydzi Europy Wschodniej — literatura, kultura, historia
które odbędzie się w Sosnowcu 27 września 2019 roku.

Więcej informacji
Formularz zgłoszenia


„Iudaica Russica” 2018, nr 1 (1)

Wydawnictwo UŚ
Baza CEEOL

III Seminarium Naukowe — relacja

28 listopada 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyło się III Seminarium Naukowe „Żydzi Europy Wschodniej — literatura, kultura, historia”. Dziękujemy za udział w tym przedsięwzięciu. Artykuły poseminaryjne zostaną opublikowane w drugim numerze czasopisma „Iudaica Russica”.


Nowa publikacja

We wrześniu 2018 r. udało nam się sfinalizować projekt Z Rosji do Izraela. Opowiadania.
Publikacja pod redakcją Piotra Fasta obejmuje siedem opowiadań rosyjsko-izraelskich twórców w tłumaczeniu na język polski, poprzedzonych literacką biografią pisarzy. Wyboru utworów dokonały Mirosława Michalska-Suchanek i Agnieszka Lenart. Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu Uniwersytetu Śląskiego.

Spis treści
Roman Katsman, Wstęp: Żywe życie woli wielokropek (przeł. Alicja Mrózek)

Victoria Reicher  (opracowała Agnieszka Lenart)
Gurion (przeł. Jolanta Lubocha-Kruglik)
Minjan (przeł. Jolanta Lubocha-Kruglik)

Dina Rubina (opracowała Agnieszka Lenart)
Babka (przeł. Piotr Fast)
Samobójca (przeł. Agnieszka Lenart)

Dennis Sobolev (opracowała i przełożyła Mirosława Michalska-Suchanek)
Pociąg Hajfa-Damaszek
Dziewczynka i statek

Jakov Shechter (opracował Paweł Łaniewski)
Biesy i demony (przeł. Piotr Fast)


III Seminarium Naukowe — zaproszenie

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Seminarium Naukowym
pod tytułem Żydzi Europy Wschodniej — literatura, kultura, historia
które odbędzie się w Sosnowcu 28 listopada 2018 roku.

Więcej informacji
Formularz zgłoszenia