Recenzje

Formularz recenzji

Lista recenzentów — rok 2019

Monika Adamczyk-Garbowska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Roman Katsman Bar-Ilan University (Izrael)
Izabella Malej Uniwersytet Wrocławski
Alicja Maślak-Maciejewska Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Magdalena Ruta Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Eleonora Szafrańska Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny (Rosja)
Maciej Tramer Uniwersytet Śląski
Maria Wojtak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Marta Zając Uniwersytet Śląski
Sławomir Jacek Żurek Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Piotr Fast Uniwersytet Śląski
Lara Sinielnikowa
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (Rosja)
Aleksandra Ponomariewa Южный Федеральный университет в Ростове-на-Дону (Rosja)
Witold Kowalczyk prof. emerytowany Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Katarzyna Jastrzębska Uniwersytet Jagielloński
Anna Polakowska  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lista recenzentów — rok 2018

Małgorzata Dubrowska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Roman Katsman Bar-Ilan University (Izrael)
Paweł Sarna Uniwersytet Śląski
Anna Skotnicka-Maj Uniwersytet Jagielloński
Jacek Surzyn Uniwersytet Śląski
Justyna Tymieniecka-Suchanek Uniwersytet Śląski
Beata Waligórska-Olejniczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sławomir Jacek Żurek Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II