MARTYNA DYMON Karnawalizacja świata w chełmskich opowieściach Menachema Kipnisa