PIOTR CZERWIŃSKI Semantyka wyniesienia w tradycji żydowskiej i jego rosyjskie przedstawienie (1)