PAWEŁ ŁANIEWSKI Dwa obrazy Aszkenazyjczyka — o wątkach żydowskich w Pierwszej polce Horsta Bienka i Opowiadaniach odeskich Izaaka Babla