ROMAN KATSMAN Za zasłoną bytu: O charakterze śmiechu w opowiadaniach Izaaka Babla