ZOJA KUCA, ALEKSY KUCY Judeo-chrześcijański dylemat w powieści Ludmiły Ulickiej Daniel Stein, tłumacz