ELEONORA SHAFRANSKAYA Poszukiwanie domu i „psi” toponim w prozie Diny Rubiny