GUSTAW MICHAŁ AKARTEL Słów kilka o przywilejach Karaimów na ziemiach polskich