Polityka prywatności

Nazwiska i adresy mailowe autorów używane są wyłącznie do celów związanych z publikacją tekstów i nie są udostępniane innym organizacjom.
Do chwili przyjęcia artykułu do publikacji, redaktor ani żaden z członków zespołu redakcyjnego nie ujawni żadnych informacji dotyczących nadesłanego tekstu osobom trzecim za wyjątkiem:

  • autora/współautora tekstu,
  • recenzentów,
  • członków zespołu redakcyjnego,
  • wydawcy,
  • redaktorów wydawniczych, korektorów, operatorów składu komputerowego, biorących udział w przygotowaniu numeru do publikacji.