„Iudaica Russica” 2022, nr 1 (8)

„Iudaica Russica” 2022, nr 1 (8)

PDF

Wydawnictwo UŚ
Baza CEEOL

Spis treści / contents/ содержание

ANNA BALESTRIERI
“Not a leader, nor an original thinker”. A portrait of the Russian Jewish journalist Mikhail Berkhin (Benediktov) /
„Ani lider, ani oryginalny myśliciel”. Portret rosyjsko-żydowskiego dziennikarza Michaiła Berchina (Benediktowa)
/ «Ни вождь, ни оригинальный мыслитель
». Портрет русско-еврейского журналиста Михаила Берхина
(Бенедиктова)


SIARHEI PADSASONNY
Еврейский вопрос Федора Достоевского через роман Леонида Цыпкина Лето в Бадене
/ Kwestia żydowska
Fiodora Dostojewskiego poprzez powieść Leonida Cypkina Lato w Baden / Fyodor Dostoevsky`s Jewish question
trough the novel of Leonid Tsypkin Summer in Baden-Baden


PIOTR CZERWIŃSKI
Еврейские темы Василия Гроссмана (В городе Бердичеве, 1934 г.) / Tematy żydowskie Wasilija Grossmana
(W mieście Berdyczowie, 1934 r.) / The Jewish themes by Vasily Grossman (In the Town of Berdichev, 1934)


MICHAELA WEISS
American Literary Forms as Signs of Patriotism and Belonging in Mary Antin’s The Promised Land / Amerykańskie
formy literackie jako oznaki patriotyzmu i przynależności w Ziemi obiecanej Mary Antin / Американские
литературные формы как знаки патриотизма и принадлежности в Земле Обетованной Мэри Антин


PETR ANTÉNE
“The most famous Jew outside the Old Testament”: Recontextualizing Shakespeare in Clive Sinclair’s Shylock
Must Die / „Najsłynniejszy Żyd spoza Starego Testamentu”: rekontekstualizacja Szekspira w Shylock Must Die
Clive’a Sinclaira / «Самый известный еврей за пределами Старого Завета»: Реконтекстуализация Шекспира
в Shylock Must Die Клайва СинклераRECENZJE

AGATA RYBIŃSKA
O Żydach rosyjskich, Rosjanach i języku rosyjskim w tekstach z Kanonu literatury wspomnieniowej
Żydów polskich

LITTERARIA

АЛЕКСЕЙ СУРИН
«Культура — единственное, что с нами останется».
Интервью с писателем и арт-терапевтом Еленой Макаровой


АЛЕКСЕЙ СУРИН
«Моя литература — литература восточного Средиземноморья».
Интервью с писателем Александром Любинским


ALEKSANDR LUBINSKIJ
Strefa chroniona
(przekład Mirosława Michalska-Suchanek)


MICHAIŁ GERSZENZON
Losy narodu żydowskiego
(wprowadzenie i przekład Marian Kisiel)