„Iudaica Russica” 2019, nr 1 (2)

PDF

Wydawnictwo UŚ
Baza CEEOL

Table of Contents

 1. ROMAN KATSMAN
  Realism–4.0: Israeli Russophone Literature Today / Realizm–4.0: literatura rosyjsko-izraelska dzisiaj / Реализм–4.0: Русско-израильская литература сегодня

 2. PAWEŁ ŁANIEWSKI
  Spisek i absurd. Obraz Żyda w literaturze rosyjskiego postmodernizmu / Conspiracy and absurdity. The image of a Jew in the literature of Russian postmodernism / Заговор и абсурд. Образ еврея в литературе российского постмодернизма

 3. PIOTR CZERWIŃSKI
  Семантика возвышения в еврейской традиции и русского представления (1) / Semantyka wyniesienia w tradycji żydowskiej i jego rosyjskie przedstawienie (1) / The semantics of raising of the Judaic tradition and Russian depiction (1)

 4. AGATA RYBIŃSKA
  Modlitewniki żydowskie w języku rosyjskim w XIX wieku — rekonesans badawczy (na podstawie kwerendy w Bibliotece Narodowej w Warszawie) / Jewish prayer books in Russian in the 19th century — research-reconnaissance (based on the research in the National Library in Warsaw) / Еврейские молитвенники на русском языке в XIX веке — обзор материала (ресурсы Национальной библиотеки в Варшаве

 5. MICHAELA WEISS
  Beyond Time and Continents: Irena Klepfisz’s Vision of Poland, America and the Space Between / Poza czasem i kontynentami: Ireny Klepfisz wizja Polski i Ameryki oraz przestrzeni między nimi / Между временем и континентами: Ирины Клепфиш взгляд на Польшу, Америку и пространство между ними

 6. ANNA JEZIORKOWSKA-POLAKOWSKA
  Podróż z Jakubem Frankiem — Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk / Journey with Jakub Frank — Jakub’s Books by Olga Tokarczuk / Путешествие с Иаковом Франком — Книги Иакова Ольги Токарчук
 7. MARTYNA DYMON
  Karnawalizacja świata w chełmskich opowieściach Menachema Kipnisa / World and Carnival in Menachem Kipnis’ Chełm Stories / Карнавализация изображенного мира в хелмских рассказах Менахема Кипниса


  RECENZJE
 8. BEATA WALIGÓRSKA-OLEJNICZAK
  Życie woli barwy złamane i wielokropek. O zbiorze Z Rosji do Izraela. Opowiadania (Z Rosji do Izraela, wyb. i opr. M. Michalska-Suchanek, A. Lenart, „Śląsk”, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2018, 192 s.)

 9. AGNIESZKA LENART
  Węzły pamięci. Rutka z będzińskiego getta (Zbigniew Białas, Rutka, Wydawnictwo MG, Kraków 2018, 128 s.)


  LITTERARIA
 10. PAWEŁ ŁANIEWSKI
  Jakov Szechter, czyli odrodzenie metafizyki

 11. ROMAN KATSMAN
  Полюбите слово. Беседа с Яковом Шехтером о книгах Второе пришествие кумранского учителя и Самоучитель каббалы.

 12. MARIAN KISIEL
  Georgij Fiedotow 1886–1951

 13. GEORGIJ FIEDOTOWNowe na stary temat. W stronę współczesnego ujęcia kwestii żydowskiej
  (przełożył Marian Kisiel)