„Iudaica Russica” 2019, nr 2 (3)

PDF

Wydawnictwo UŚ
Baza CEEOL

Table of Contents

 1. HELENA TOLSTOY
  Aнархисты в изображении Aлексея Толстого / Anarchiści w przedstawieniu Aleksieja Tołstoja / Russian anarchists in the writings of Aleksei N. Tolstoy
 2. ROMAN KATSMAN
  За завесой бытия: К вопросу о природе смеха в рассказах Исаака Бабеля / Za zasłoną bytu: O charakterze śmiechu w opowiadaniach Izaaka Babla / Beyond the Veil of Being: To the Question of the Nature of Laughter in Isaac Babel’s Stories
 3. PAWEŁ ŁANIEWSKI
  Dwa obrazy Aszkenazyjczyka — o wątkach żydowskich w Pierwszej polce Horsta Bienka i Opowiadaniach odeskich Izaaka Babla / Two images of Ashkenazi — on Jewish themes in Horst Bienek’s The First Polka and The Odessa Tales by Isaac Babel / Две картины Ашкеназы — о еврейской тематике в Первой польке Хорста Бинека и Одесских рассказах Исаака Бабеля
 4. ZOJA KUCA, ALEKSY KUCY
  Иудео-христианский казус в романе Людмилы Улицкой Даниэль Штайн, переводчик /
  Judeo-chrześcijański dylemat w powieści Ludmiły Ulickiej Daniel Stein, tłumacz / Judeo-christian dilemma in the novel by Ludmila Ulitskaya Daniel Stein, the translator
 5. PIOTR CZERWIŃSKI / Семантика возвышения в еврейской традиции и представления в русской ментальности (2) / Semantyka wyniesienia w tradycji żydowskiej i jego odzwierciedlenie w rosyjskiej mentalności (2) / The semantics of raising of the Judaic tradition and its Russian depiction (2)
 6. ALICJA MRÓZEK
  Motywy żydowskie we współczesnej aforystyce rosyjskiej / Jewish motives in modern Russian aphorisms / Еврейские мотивы в современной русской афористике
 7. PIOTR CZERWIŃSKI, MACIEJ WALCZAK
  Пища, еда и продукты питания у Шолома Алейхема и Федора Решетникова
  (Касриловка vs Подлиповцы) / Pokarm, jedzenie i produkty żywnościowe u Szołoma Alejchema i Fiodora Reszetnikowa (Kasrylewka vs Podlipniacy) / The food, eating and foodstuffs in stories by Sholem Aleichem and F.M. Reshetnikov (Kasrilovka vs Podlipovtsy)


  RECENZJE
 8. ANDRZEJ POLAK
  Oczami Europejczyka (J. Roth, Podróż do Rosji, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2019, 198 s.)
 9. AGATA RYBIŃSKA
  Cene u-rene (Яаков бен Ицхак Ашкенази, Цэна у-Рэна. Пять книг Торы с комментариями, Ber Boris Kotlerman (red.), Мосты культуры / Гешарим, Книжники, Москва–Иерусалим 2012–2015)

  LITTERARIA
 10. MARIAN KISIEL
  Almanach Tarcza
  (przełożył Marian Kisiel)

  SIERGIEJ BUŁGAKOW
  Syjon
  DMITRIJ MEREŻKOWSKI
  Kwestia żydowska jako rosyjska
  WIACZESŁAW IWANOW
  Z zagadnień ideologii kwestii żydowskiej

  WŁADIMIR SOŁOWJOW
  O nacjonalizmie
  JAN BAUDOUIN DE COURTENAY
  Szczególna „odpowiedzialność zbiorowa”
  ZINAIDA GIPPIUS
  On