Kontakt

„Iudaica Russica”
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego
Ul. Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
gab. 3.26

e-mail: iudaica.russica@us.edu.pl