Zasady etyczne

  1. Redakcja stosuje procedury przeciwdziałające zjawiskom ghostwriting, guest authorship i plagiatom, a także politykę przejrzystości w zakresie wkładu w powstanie publikacji (finansowego, technicznego i in.).
    W celu zapobiegnięcia praktykom plagiatu, ghostwriting i guest authorship autorzy są zobowiązani do złożenia oświadczeń, że składany do druku manuskrypt jest oryginalnym efektem ich własnych badań. W wypadku współautorstwa konieczne jest wymienienie wszystkich autorów i instytucji (financial disclosure), które przyczyniły się do powstania artykułu wraz określeniem ich indywidualnego wkładu w przygotowanie manuskryptu, jego koncepcji, metodologii i najważniejszych założeń. Podstawowa odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na autorze zgłaszającym manuskrypt do druku i składającym stosowne oświadczenia.

  2. Czytelnicy mogą korzystać z naszych tekstów na stronie i w bazach na zasadzie licencji CC BY.

  3. Autorzy nie ponoszą kosztów zgłoszenia tekstów, ich recenzji i przygotowania do druku.

  4. Autorzy zamieszczający swoje teksty w czasopiśmie Iudaica Russica zachowują pełnię praw autorskich i publikacyjnych. Wyrażają jedynie zgodę na jednorazową publikację i umieszczenie pracy na stronie pisma i w bazach danych.